Obra pública

Els hi presentem part de la nostre feina reduïda a imatges que mostren part

del procés o el resultat final..
 

Obra pública

Plaça de l'Oli
Plaça de l'Oli

Arranjament de paviments i clavegueram. Aj. Olesa Pl. Oli amb c/ Francesc Macià. Any 2011

Pl. Nova
Pl. Nova

Pavimentar carrers a Casc àntic. Ajuntament d’Olesa. Plaça Nova i carrers adjacents. Any 2012

Pl. de l'Oli
Pl. de l'Oli

Pavimentar, drenatge i il•luminació part superior pl. Oli. Ajuntament d’Olesa. Any 2012

Parc infantil
Parc infantil

Parcs infantils. Base i pendents. Client: Silmar s.l. Any 2013