top of page

Picolesa és una empresa jove, amb 20 d’experiència en tota mena d’obres de construcció, que estructura la seva activitat econòmica entorn dels següents valors:
 

NOSALTRES

Honestedat

Per molts clients una obra és la inversió més gran de la seva vida. L’èxit del projecte depèn d’establir una relació clara entre els seus desitjos i qui els ha de fer realitat, i la base d’una bona relació és la confiança. La honestedat diària és la única via per guanyar-nos la confiança, imprescindible per desenvolupar projectes complexos de forma satisfactòria.

 

Compromís

En construir una idea s’estableixen unes relacions d’equilibri entre el que volem fer, el que hem de fer i el que realment podem fer. Només un fort compromís amb els pilars bàsics que sustenten la idea evitarà un desequilibri fatal. El nostre compromís és amb el projecte (la idea), amb la tècnica (la qualitat constructiva) i amb rigor econòmic que ho ha de fer possible.

 

Respecte

Per progressar com a empresa i com individus em de saber escoltar amb respecte als nostres clients, a la resta d’agents, professionals i col·laboradors que intervenen en aquesta activitat coral i social que esdevé la construcció. Una feina d’equip que modifica l’entorn i busca perdurar en el temps, que ens duu a buscar solucions sostenibles, a ser innovadors alhora que bons coneixedors de la tradició.

 

Passat, present i futur

 

Picolesa és un empresa solvent arrelada al territori i a les seves visicituds. Els seus inicis són els d’un emprenedor que avança amb prudència, consolidant posicions en la mesura que acumula experiència. La empresa creix i adquireix volum i fortalesa, durants els anys de màxima vitalitat del sector residencial, un període de bonança excepcional, però coneixedors del caràcter cíclic i preveient el final d’aquell fenomen extraordinari diversifica la seva activitat cap a d’altres sectors com la rehabilitació, la industria, la obra pública... a on s’obre pas com una de les poques empreses de la comarca que resisteix la crisi i pren posicions pel proper cicle positiu de la economia.

 

bottom of page